17. 2. 2017.

PEĆINA RISOVAČA – ODLIČNA DESTINACIJA ZA JEDNODNEVNI IZLET

Pećina Risovača se nalazi na jugo-istočnoj periferiji Aranđelovca, u podnožju istoimenog brda na desnoj obali rečice Kubršnice. Otkrivena je sasvim slučajno, sredinom prošlog veka, tokom eksploatacije kamena u Risovačkom brdu.Otkrivena je sasvim slučajno, sredinom prošlog veka tokom eksploatacije kamena. Pećina Risovača, danas je, kao svojevrsni svedok života naših predaka,  spomenik prirode, svakako vredan posete.
Pošto je važno arheološko nalazište paleolitske starosti , Risovača je 1983. godine proglašena kulturnim dobrom od velikog značaja . Zahvaljujući  prirodnim osobenostima, pećina i okolni prostor od oko 13 hektara zaštićeni su kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, tj. spomenik prirode prve kategorije.Upravljač zaštićenog područja „Pećina Risovača" je Narodni muzej u Aranđelovcu.
Prva istraživanja Risovače počeo je profesor Branko Gavela iz Beograda, 1953. godine.
U sedimentima Risovače otkrivene su kamene  alatke i alatke napravljene od kosti, tragovi života iščezle ljudske vrste koja je u srednjem paleolitu razvila musterijensku kulturu (Homo sapiens neanderthalensis).

Neandertalci su kao skloniše koristili Risovaču  u periodu od pre 50.000 do pre 35.000 godina.

Bogatstvo fosilnih ostataka pleistocenih životinjskih vrsta, sačuvanih u moćnim pećinskim naslagama (više od 6.000 nalaza), čine Risovaču jedinstvenim paleontološkim nalazištem u Srbiji.
Među njima su i izumrle vrste, poput pećinskog medveda, pećinskog lava, pećinske hijene, runastog mamuta, stepskog nosoroga, stepskog bizona, jelena orijaša, zebrastog konjića...Neobične dvoranice

Razgranati kanali i dvoranice neobične lepote, raznovrsni oblici pećinskih ukrasa, stalaktiti, stalagmiti, salivi, korali, čine Risovaču  mestom koje svakako treba posetiti.  U prvim fazama nastajanja pećine iz tople mineralne vode istaložio se trakasti mermerni oniks.

Osim insekata i zglavkara, koji su obično retko primećeni na skrovitim i vlažnim mestima ovakvog staništa, u pećini su svoj dom našli i slepi miševi potkovičari. Oni vise sa pećinske tavanice, u kolonijama ili usamljeni.

Savremeni koncept uređenja uz učešće doktora Dejana Vučkovića, pećine realizovan je 2009. godine. Duž glavnog pećinskog kanala, na 16 stanica, postavljeni su info paneli.

U početnom delu pećine, posetioci mogu da vide prizor porodice oko vatrišta koji oživljava trenutak iz svakodnevice naših iščezlih rođaka. U tmini pećinskih šupljina prepoznaju se i neke izumrle životinjske vrste – pećinski lav i pećinski medved.

Izvor: risovackapecina.rs
FOTO Wikipedija