13. 6. 2017.

ARHEOLOŠKE TAČKE GRČKE-šta posetiti dok ste na letovanju


DELFI

Delfi su kao prebivalište poznate proročice Sibile poštovani širom grčkog sveta kao centar sveta. To je mesto vrednih arheoloških nalazišta ali i moderan grad. U ovom panhelenističkom svetilištu, prema legendi, srela su se dva Zevsova orla koje je vrhovni bog poslao da nadju centar kosmosa.Apolonovo svetilište u Delfima sagradili su Krićani koji su  došli u pratnji boga koji je imao oblik delfina, pa otuda potiče ime Delfi.

Najranija arheološka nalazišta Delfa datiraju iz pećine Korikejon Andron gde su nadjeni ostaci prvih rituala,a  otkriveni su i nastambe i groblja mikenske kulture. Svetilište je najpre bilo posvećeno boginji Zemlje – Gei, pa i Posejdonu. Proročište je u to vreme proricalo budućnost tumačeći žubor vode i šuštanje lišća.

Proročica iz Delfa, Sibila bila je konsultovana pre svakog važnog dogadjaja, vojnog pohoda, ratova, osvajanja…Veruje se da je svojevremeno baš Sibila objavila da je Sokrat najmudriji u zemlji.

Na samom ulasku u arheološki kompleks, ima mnogo statua i ostataka nekadašnjih riznica. Najpopularniji medju turistima je Tolos, kružna gradjevina koja datira iz četvrtog veka pre nove ere. Sastoji se od 20 dorskih stubova i 10 stubova korintskog stila od kojih su neki restaurirani.

PARTENON NA AKROPOLJU

Stenovito uzvišenje Akropolj, u centru doline Atike, uzdiže se nad Atinom, i vidljiv je skoro iz svakog ugla glavnog grada Grčke. Veličanstveni spomenici koji se danas na ovim prostorima mogu videti datiraju iz zlatnog doba Periklea, kada su obnovljeni, oko 460 - 429 godine p.n.e. Na jugoistočnom uglu Akropolja smešten je muzej u kome se nalaze eksponati i iskopine iz Arhajskog, Klasičnog, Helenističkog i Rimskog perioda. Tu su brojne skulpture, reljefi, zbirka „Kora“ – šest statua mladih žena…

Partenon,  hram posvećen grčkoj boginji Atini, zaštitnici grada Atine, izgrađen je u petom veku pre nove ere.  Nalazi se na atinskom Akropolju i vrhunac je razvoja dorskog stila gradnje.
Skulpture Partenona su najznačajnija dela starogrčke umetnosti. Partenon je simbol atinske i grčke demokratije i jedan je od najznačajnih spomenika sveta.

Partenon je izgrađen na mestu hrama posvećenog Atini, poznatog pod nazivom Pre-Partenon, i koji su uništili Persijanci. Od tada, Partenon je bio hrišćanska crkva posvećena Bogorodici, a nakon što su Turci osvojili Grčku, korišćen je i kao džamija u 15. veku. Tada je imao i minaret.

Početkom devetnaestog veka, lord Tomas Brus, iz Atine odnosi neke od sačuvanih skulptura, uz dozvolu Turske. Skulpture poznate kao Partenonski mermer, prodate su Britanskom muzeju u Londonu, gde su i danas izložene.  Iako Grčka ulaže napore, predmeti još nisu vraćeni u drevno sveto mesto odakle su potekli.

LAVLJA KAPIJA U MIKENI

Na severu Peloponeza, oko 100 kilometara od Atine, smešteno je arheološko nalazište Mikena. Mikena je bila jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije i period od 1600. pne. do oko 1100. pne. zove se mikenskim periodom.Najpoznatiji mikenski spomenik je Lavlja kapija, sagradjena u doba kada je Mikena bila napredan grad velike moći i uticaja.

Prva iskopavanja na ovom lokalitetu, 1841. godine otkrila su i Lavlju kapiju. Kasnije je, pored ostalih grobnica, pronadjena i kraljeva grobnica sa skeletom vladara i fantastičnim pogrebnim predmetima, poput zlatne posmrtne maske.

Smatra se je visoki grad u Mikeni sagradjen u 15. veku pre nove ere.  Kasnije, mesto je dodatno utvrdjeno u takozvanom kiklopskom stilu jer su komadi stena od kojih je utvrdjenje gradjeno, bili ogromni. 

Iza  zidina, čiji ostaci još postoje, nalazile su se velike palate. Sve zajedno čini arheološku lokaciju Mikene jednom od najmističnijih u Grčkoj, ne samo za turiste već i za istoričare.